HLVN logo (bgGreen) HỘI HOA LAN VIỆT NAM
TẠI ORANGE COUNTY

Email: info@hoalanvietnam.org
Website: http://www.hoalan vietnam.org


Thân gửi các bạn yêu lan,

Thành thực cáo lỗi cùng các bạn yêu lan của trang Web www.hoalanvietnam.org, hiện nay trang Web của chúng ta tạm thời phải đóng cửa để sắp xếp lại Ban Điều Hành trang web, cũng như chỉnh đốn lại các bài đăng. Việc Điều Hành trang web mới sẽ do Webmaster Bùi Mạnh Hà phụ trách, với sự giúp sức của anh Nguyễn Duy, cùng chị Nguyễn Huyền Nhi. Trang web của chúng ta sẽ hoàn toàn đổi mới về cả hình thức lẫn nội dung. Rất cám ơn sự yêu mến của các bạn.

Thành thật xin lỗi vì sự đóng cửa này.

Trang chủ HLVN,.

© 2004  Bản quyền thuộc Hoa Lan Việt Nam[HoaLanVietNam.org]
Xin ghi rõ nguồn hoalanvietnam.org khi bạn lấy thông tin từ website này.
Điều Hành bởi Hội HLVN
• Email Info:  • Email WebMaster:  •